Publicatiedatum: 01 mei 2014.

Kleding en materiaal beheer FC Coronaas

 

Het is het uitgangspunt van FC Coronaas dat de wedstrijdkleding van haar spelende leden bij deelname aan officiële KNVB wedstrijden er uniform uitziet, conform de huisstijl van de vereniging (geel/blauw/zwart). Afwijkingen van deze clubkleuren tijdens wedstrijden is alleen geoorloofd met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Net als de spelende leden fungeren ook kaderleden (coaches, teamverantwoordelijke en begeleider(s)) als het uithangbord van onze vereniging. Het bestuur streeft er dan ook naar om ook voor deze personen, bij de officiële KNVB wedstrijden, uniforme clubkleding ter beschikking te stellen.

Doordat we binnen de vereniging 2 soorten van team-samenstellingen kennen, is er ook in het kleding- en materiaal-beleid een scheiding aangebracht.

   a. het team verzorgt zelf de kleding en materialen;

   b. het team wordt door de vereniging voorzien van kleding en materialen.

Indien de vereniging het team voorziet van kleding en materialen gelden de onderstaande regels.

Kleding & materiaal

Ieder team van FC Coronaas vertegenwoordigt de vereniging en dient er verzorgd bij te lopen. Daarom wordt er, door tussenkomst van de materiaalbeheerder, bij aanvang van het seizoen aan elk team een team-tas verstrekt. Deze zal minimaal gevuld zijn met:

   - voldoende (aantal ingeschreven voetballers) voetbaltenues (shirt, broekje en paar sokken);

   - 1 keepers tenue (shirt, broek en paar sokken);

   - 1 aanvoerdersband;

   - 6 drinkbidons & rekje;

   - 4 ballen;

   - 1 team-tas;

   - een map voor de wedstrijdformulieren (t.b.v. de teamverantwoordelijke);

   - een map voor de pasjes (t.b.v. teamverantwoordelijke)

   - in 2-voud een lijst met de verstrekte spullen waarvan er, bij verstrekking, 1 getekend exemplaar achterblijft bij de materiaalbeheerder.

Alle materialen zijn en blijven altijd eigendom van de vereniging. Waar noodzakelijk kan men bij de materiaalbeheerder (op tijd), hesjes aanvragen met een afwijkende kleur, dit voor het spelen van wedstrijden met een tegenstander in hetzelfde kleur shirt. Deze gevulde team-tas blijft gedurende het hele seizoen in het bezit van het team en natuurlijk dient men, zoals het een goed coronaas-lid betaamt, deze spullen met zorg en respect te behandelen. Het team is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (wassen) van de kleding en materialen. Bij verlies of schade aan materiaal, door eigen toedoen of nalatigheid, worden de kosten van vervanging in rekening gebracht bij het team. Versleten kleding of materialen kunnen bij inlevering van het kledingstuk of het materiaal bij de materiaalbeheerder vervangen worden. De team-tas dient, z.s.m. (maar niet later dan 7 dagen) na de laatst gespeelde wedstrijd ingeleverd te worden bij de materiaalbeheerder. Kosten voor ontbrekende, defecte of niet schoongemaakte spullen worden op het team verhaald.

Indien een team zelf of via sponsoring kleding of materialen wenst aan te schaffen dient dit eerst met het bestuur te worden besproken alvorens tot aanschaf over te gaan.

Taakverdeling(en)

De teamverantwoordelijke is het aanspreekpunt voor de uitvoering van deze kleding en materialen beleidsregels.

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het op eenduidige wijze ter beschikking stellen van kleding en materialen aan teams van FC Coronaas. Tevens dient de materiaalbeheerder zorg te dragen voor een zorgvuldig-, inzichtelijk-beheer en opslag van alle reserve kleding en materialen van de vereniging. Aan het einde van het seizoen dient de materiaalbeheerder de volgende zaken te melden aan het bestuur:

   - per team, behandeling van kleding en materiaal tijdens het lopende seizoen;

   - status v.w.b. het inleveren van de team-tas;

   - aangeven hoeveel kleding/materiaal er voor het volgende seizoen dient te worden aangeschaft;

Indien de materiaalbeheerder nalatigheid t.a.v. ter beschikking gestelde materialen bemerkt, dient hij/zij dit altijd z.s.m. te melden aan het bestuur.

 

 

 

← terug